WYPOŻYCZALNIA

 

Regulamin i Umowa:

 1. Przed wypożyczeniem należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości, obowiązkowo dowód osobisty, dodatkowo paszport lub prawo jazdy.
 2. Opłata za wynajem sprzętu pobierana jest z góry.
 3. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 4. Gdy wypożyczony sprzęt zostanie skradziony lub zaginiony podczas okresu trwania wypożyczenia - wypożyczający ponosi całkowite koszty zakupu nowego sprzętu.
 5. KiteOffer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy KiteOffer z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 6. KiteOffer ponosi koszty naprawy sprzętu, tylko tych uszkodzeń spowodowanych przy normalnym użytkowaniu (np. podczas pływania na akwenie). KiteOffer nie ponosi kosztów za uszkodzenia spowodowane nie właściwym użytkowaniem sprzętu, jak również użytkowaniem owego sprzętu poza właściwym miejscem (akwenem). KiteOffer zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, iż naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku wypożyczający zobowiązuje się do uregulowania kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
 7. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi firmy KiteOffer o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 8. Sprzęt należy zwrócić w zadeklarowanym i opłaconym terminie. Zwrot sprzętu po opłaconym terminie spowoduje pobranie opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem KiteOffer.
 9. KiteOffer przekazuje do użytkowania wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
 10. Podpis wypożyczającego na umowie wypożyczenia, oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie z nią umowy wypożyczenia.

Whoops!

Brak produktów spełniających kryteria.

 

 • C-skins
 • Cabrinha
 • F-one
 • FCS
 • ION
 • Liquid Force
 • Manera
 • Mystic
 • Nobile
 • Ozone
 • Paraflex
 • SU-2
 • Xcel
 • Xenon